Kandydaci do sejmiku

Okręg II

Pozycja 1

Beata Zaremba

Dyrektor Związku Międzygminnego. Absolwentka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
w Przemyślu, Zamiejscowego Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie na kierunkach:
Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Finanse i rachunkowość
w procesie administrowania i gospodarowania. Studia podyplomowe na Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie na kierunku Ochrona i inżynieria środowiska. Dziesięcioletni staż
pracy w samorządzie na różnych szczeblach, głównie związana z branżą ochrony środowiska.
Z racji posiadanych kwalifikacji, priorytety to działania ukierunkowane na ochronę
środowiska oraz gospodarkę odpadami, jak również działania ukierunkowane na zwiększenie
bezpieczeństwa mieszkańców Podkarpacia, sprawiedliwy podział środków finansowych na
wsparcie i dofinansowanie inwestycji.

Pozycja 2

Elżbieta Kozik

Pozycja 3

Andrzej Franczak

49 lat, żonaty, ojciec trojki dzieci, mieszkający w Brzeźnicy.
Absolwent Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dębicy. Bogate doświadczenie jako byty przedsiębiorca budowlany, obecnie pracownik w międzynarodowej firmie budowlanej, mającej siedzibę w Kopenhadze. Priorytet w działalności publicznej – promowanie demokracji bezpośredniej (nic o nas, bez nas) poprzez uwzględnianie woli narodu, rozwój geotermii jako alternatywnego źródła energii.

Pozycja 4

Michał Wilusz

Pozycja 5

Radosław Kukulski

Pozycja 6

Stanisław Stefanik

Lat 56, żonaty, 4 dzieci. Agent celny Posiadam wykształcenie techniczne rolnicze i ukończone Studium Obsługi Celnej w Przemyślu. Pierwszą pracę podjąłem w Urzędzie Gminy we Frysztaku w 1987 r. Po odbyciu służby wojskowej rozpocząłem pracę w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska we Frysztaku gdzie pracowałem do 1998 r. Od tego roku do dnia obecnego pracuję w Agencji Celnej i prowadzę małe gospodarstwo rolne. Kandyduję do Sejmiku Województwa Podkarpackiego ponieważ od urodzenia jestem związany z naszym regionem i chcę mieć wpływ na jego rozwój z uwzględnieniem ważnego dla mnie aspektu jakim jest rolnictwo . Pragnę także wziąć pod uwagę uregulowanie współpracy transgranicznej, która jest fundamentalna dla naszego województwa. Bardzo ważną częścią mojego życia jest rodzina i zamierzam walczyć o należną pozycję tej podstawowej komórki społecznej oraz wpływ rodziców na zakres nauczania w szkołach. Nasze dzieci stanowią przyszłość państwa, więc ich edukację uważam za elementarną dla dobrego i stabilnego życia całego społeczeństwa.

Pozycja 7

Renata Czenczek

Mam 37 lat jestem absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku ekonomia,
specjalność ekonomia przedsiębiorstwa. Ukończyłam również Studia podyplomowe
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Politechnice Rzeszowskiej Im. Ignacego
Łukaszewicza. Pracowałam jako przedstawiciel handlowy oraz specjalista do spaw sprzedaży.
Żona przedsiębiorcy matka trójki dzieci. Kandyduję kierując się troską o przyszłość naszego kraju. Popieram i identyfikuję się z ideami KWW Ruchu Obrony Polski. Uważam, że samorządowcy powinni przede wszystkim działać w interesie obywatela.

Pozycja 8

Dawid Borek

Mam 32 lata jestem mężem i ojcem dwójki małych dzieci. Ukończyłem Zespół Szkół Agrotechniczny w Ropczycach o specjalizacji technik mechanizacji rolnictwa. Obecnie pracuje w między narodowej korporacji lotniczej jako magazynier. Po pracy prowadzę średniej wielkości gospodarstwo rolne o specjalizacji produkcja roślinna. Proszę o głos poparcia.