Rejestr Kredytów

Nie dokonano wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. kwoty 4242,00 zł).
 
Nie zaciągnięto kredytów.