Kandydaci do sejmiku

Okręg IV

Pozycja 1

Bernadeta Szpindor

Wykształcenie wyższe. Pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Od urodzenia
mieszka na wsi, zna problemy związane z rolnictwem. Czynnie angażuje się w sprawy
lokalnej społeczności, chętnie współpracuje na rzecz regionu. Udziela się społecznie
i kulturalnie. Moja kandydatura obejmuje: miasto Przemyśl, powiat przeworski, jarosławski, lubaczowski oraz przemyski.

Pozycja 2

Tomasz Jaworski

Kandydata, którego życiowa ścieżka łączy lokalne korzenie z globalnymi aspiracjami. Niezależny międzynarodowy ekspert transformacji cyfrowej sektora publicznego, samorządu i ochrony zdrowia. Jako konsultant rozwiązań telemedycznych, w tym projektu PulscoCare, znanego również jako Domowa Opieka Medyczna, wprowadzał innowacje, które zmieniają oblicze polskiej medycyny. Zaangażowany w rozwój Polski wykłada na prestiżowych polskich uczelniach. Od wielu lat jest prezesem organu prowadzącego jedno z najlepszych liceów w Polsce. Jako certyfikowany specjalista i architekt IT oraz ekspert w zakresie kolejowego transportu multimodalnego, brał udział w konsultacjach polityk szczegółowych, regulacji i strategii na poziomie europejskim. Jego doradztwo dla prezydenta miasta Rzeszowa w zakresie innowacji miejskich wniosło nową jakość do dyskusji o przyszłości miasta. Z ponad 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami, konsultingu na styku biznesu i technologii, uczestniczył w projektach o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, w tym w programie PHARE w Ministerstwie Finansów oraz w licznych inicjatywach cyfryzacyjnych dla kluczowych polskich instytucji. Jest absolwentem Szkoły Nowej Ewangelizacji, prowadzonej przez redemptorystów w Krakowie i odpowiedzialnym krajowym ruchu Gioventu Studentesca. Prywatnie mąż i ojciec trójki dorosłych dzieci. Kocha bieganie – od krótkich dystansów po długie, biegi górskie i przełajowe, wspinaczkę wysokogórską i ogrodnictwo. Nie zapominając o roli rolnika, z pasją i dumą zarządza 15-hektarowym gospodarstwem, łącząc tradycję z nowoczesnością. Członek zarządu krajowego parti Polska Jest Jedna. Gotowy wprowadzić Sejmik Podkarpacia w nową erę rozwoju opartego na solidnym fundamencie inwestycji, innowacji i społecznej odpowiedzialności.

Pozycja 4

Barbara Roguska